Total Pageviews

Saturday, June 4, 2011

Estetska hirurgija: Lucida intervala (Bosanska verzija Kanotovog moral...

Estetska hirurgija: Lucida intervala (Bosanska verzija Kantovog moral...: "Jedina važna stvar, kada budemo odlazili, bit će tragovi ljubavi što ćemo ih ostaviti za sobom.' Albert Schweitzer ..."

No comments:

Post a Comment