Total Pageviews

Saturday, June 4, 2011

Estetska hirurgija: LICENCIA POETICA u tumačenju robovlasničke invenci...

Estetska hirurgija: LICENCIA POETICA u tumačenju robovlasničke invenci...: "The Show is over now! Rezimirajući predizbornu senzbiliziranost atomiziranog ideološkog bh tržišta, te osluškujući šutnju građana..."

No comments:

Post a Comment