Total Pageviews

Saturday, June 4, 2011

Đurđevdan: Manje poznata fakta (Less known facts)
Less known facts 
Đurđevdan (Ђурђевдан) in Serbian, Gergyovden in Bulgarian 
or Jurjevo in Croatian and Bosnian  is a South-Slavic religious holiday, celebrated on April 23 by the Julian calendar (May 6 by Gregorian calendar). He is one of the most important Christian saints in Orthodox churches. This holiday is attached to the tradition of celebrating the beginning of spring. Christian synaxaria hold that St. George was a martyr who died for his faith. On icons, he is usually depicted as a man riding a horse and killing a dragon. Jurjevo is mainly celebrated in the rural areas of Croatia.
Đurđevdan is also celebrated by the Gorani from the Gora region in southern Kosovo. The Gorani are a Slavic Muslim group, who converted from Orthodox Christianity to Islam during the 18th century but kept a few Serbian – Christian traditions, including Đurđevdan. The holiday has a center in and around the village of Globočica. It's also celebrated by members of the uncanonical Montenegrin Orthodox Church.
Đurđevdan (Romany: Ederlezi) is also a major holiday for Roma from former Yugoslavia, whether Orthodox or Muslim. The various Balkan spellings (Herdeljez, Erdelezi) are variants of theTurkish Hıdırellez. 
Hıdırellez or Hıdrellez (Turkish: Hıdrellez or Hıdırellez) (Azerbaijani language: Xıdır Ilyas orXıdır Nəbi) is celebrated as the day on which Prophets Hızır (Al-Khidr) and Ilyas (Elijah) met on the earth.Hıdırellez starts on May 5 night and falls on May 6 in the Gregorian calendar and April 23 in the Julian calendar. It is celebrated in Turkey and throughout the Turkic world. It celebrates the arrival of spring and is a religious holiday for the Alevi as well.


Manje poznata fakta o Đurđevdanu
Đurđevdan u Srbiji, Gergyovden u Bugraskoj ili Jurjevo u Hrvatskoj i Bosni, južnoslovenski je religijski praznik koji se slavi 23. aprila po Julijanskom kalendaru (6. maj po Gregorijanskom). Sveti Đorđe je jedan od najznačajnijih kršćanskih svetaca u Pravosvalnoj religiji. Ovaj praznik se povezuje sa tradicijom slavljenja dolaska proljeća. Kršćanska sinaksaria drži da je sv. Đorđe (Juraj) bio mučenik koji je umro za svoju religiju. Na ikonama je uobičajeno oslikan kao muškarac koji jaše konja i ubija zmaja. 
Jurjevo se, pak, uglavnom slavi u ruralnim dijelovima Hrvatske. Đurđevdan se, takođe, slavi kod Gorana iz regija Gora na jugu Kosova. Gorani su slavenska grupa islamske vjeroispovjesti koji su prešli sa Kršćanstva na Islam tokom 18.og stoljeća, ali su zadržali nešto od svoje kršćanske ortdoksne tradicije, uključujući i Đurđevdan. Praznik se, prevashodno, slavi u i oko sela Globočica. Istodobno ga slave i članovi Crnogorske pravoslavne crkve.
Đurđevdan (romski Ederlezi) je, takođe glavni praznik Roma ex Jugoslavije, bez obzira da li su Ortodoksi ili Muslimani. Različiti izgovori na Balkanu (Hereljez, Ederlezi), varijanta su turskog Hıdırellez.
Hıdırellez or Hıdrellez (Turski: Hıdrellez ili Hıdırellez) (Azerbejdžanski: Xıdır Ilyas orXıdır Nəbi) slavi se kao dan kada su se profeti Hızır (Al-Khidr) i Ilyas (Elijah) susreli na zemlji. Hıdırellez počinje 5. maja u noći pada na 6. maj po Gregorijanskom kalendaru, a 23. aprila po Julijanskom. Slavi se u Turskoj i diljem cijelog područja naseljenog turskim plemenima. Praznik slavi dolazak proljeća i, takođe, je religijski je praznik Alevida ( religijska i kulturna skupina, prvenstveno u Turskoj, koja broji gotovo 20 miliona pripadnika.
O Alevitima
Uz svoj specifičan islamski vjerski aspekat, Alevizam je usko povezana s anadolskom folklornom kulturom. Moderna Alevi teologija je duboko pod utjecajem humanizma, univerzalizma i drevnog turskog vjerovanja, tengriism. Alevi zajednica danas općenito podupire sekularizma u obliku kemalistička modela, što nije novina, jer su bili najjača potpora Kemalu Ataturku.

Ključne Alevi značajke:

Humanizam, ljubavi i poštovanja za sve ljude ("važna stvar nije religija, ali jeste ljudsko biće")
Tolerancija prema drugim religijama i etničkim skupinama ("Ako povrijedimo drugu osobu, ritual molitve koju učinimo broji se kao bezvrijednan "),
Respekt za radne ljude (" najveći čin obožavanja je rad ")
Jednakost muškaraca i žena, koji se mole rame uz rame.
Monogamija se prakticira.
Najveći grijesi: ubojstvo, preljuba, napuštanje žene (razvod), krađa i ogovaranje.

Kultna pjesma Gorana Bregovića u jednoj od najljepših izvedbi

 MARIE DELIGIANNI


No comments:

Post a Comment