Total Pageviews

Saturday, May 24, 2014

Estetska hirurgija: Demoni i jedanaesta brazda

Estetska hirurgija: Demoni i jedanaesta brazda: „Sjedim na leđima čoveka, gušim ga i tjeram da me nosi, a ipak se postaram da je i meni i drugima jasno da mi je veoma žao, i trudim s...

No comments:

Post a Comment