Total Pageviews

Saturday, June 18, 2011

Estetska hirurgija: Quod licet Iovi, non licet bovi

Estetska hirurgija: Quod licet Iovi, non licet bovi: "Niko na drugog ne može preneti više prava nego što sam ima. (lat.izreka) Za razliku od ljudi, psi, kad se najedu, spremni su da prepuste je..."

No comments:

Post a Comment